O znaleziska archeologicznych w regionie Tuszyna

Kolejny artykuł z historii Tuszyny Najstarsze ślady człowieka w regionie pochodzą ze schyłku paleolitu, czyli starszej epoki kamienia, i mają ok. 10 tys. lat. Odkryto je w pobliżu Tychowa i Czarnocina.  Są to narzędzia krzemienne: smukłe i wiórowate ostrza (ryc. 1), pozostałości obozowisk myśliwych na chłodnej tundrze, Polski środkowej. Polowano na mamuty, dzikie konie, bizony … Czytaj dalej O znaleziska archeologicznych w regionie Tuszyna

Praojczyzna Słowian cz. 6

PRAOJCZYZNA SŁOWIAN ZBIÓR WYPOWIEDZI pod redakcją WITOLDA MAŃCZAKA Źródło: http://www.staff.amu.edu.pl/~anthro/slavia/welcome.html Co językoznawca powiedzieć może o wczesnych dziejach Słowian To, co w krótkich słowach zamierzam Państwu przedstawić, jest w zasadzie streszczeniem mej książki Wczesne dzieje Słowian w świetle ich języka, wydanej w roku 1991 przez Ossolineum i wznowionej w roku 1993 przez Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy. Tytuł … Czytaj dalej Praojczyzna Słowian cz. 6

Praojczyzna Słowian cz. 5

PRAOJCZYZNA SŁOWIAN ZBIÓR WYPOWIEDZI pod redakcją WITOLDA MAŃCZAKA Źródło: http://www.staff.amu.edu.pl/~anthro/slavia/welcome.html Archeologiczne rekonstrukcje procesu etnogenezy Słowian a ustalenia antropologii fizycznej Problem etnogenezy Słowian budził i nadal budzi duże zainteresowanie badaczy reprezentujących różne dziedziny antropologii ogólnej. Wywołuje on także bardzo ożywione dyskusje, prowadzone w ramach danej dziedziny lub między przedstawicielami różnych dziedzin nauk historycznych, biologicznych, społecznych itp. … Czytaj dalej Praojczyzna Słowian cz. 5

Praojczyzna Słowian cz. 4

PRAOJCZYZNA SŁOWIAN ZBIÓR WYPOWIEDZI pod redakcją WITOLDA MAŃCZAKA Źródło: http://www.staff.amu.edu.pl/~anthro/slavia/welcome.html Zachodnia praojczyzna Słowian Moim zdaniem, badania etnogenetyczne powinno się unaukowić poprzez: a) rozróżnianie argumentów sprawdzalnych i niesprawdzalnych za pomocą statystyki (jeśli ktoś twierdzi, że język polski jest podobny bardziej do staropruskiego niż do litewskiego, a ktoś inny sądzi, że jest na odwrót, to licząc podobieństwa … Czytaj dalej Praojczyzna Słowian cz. 4

Praojczyzna Słowian cz. 3

PRAOJCZYZNA SŁOWIAN ZBIÓR WYPOWIEDZI pod redakcją WITOLDA MAŃCZAKA Źródło: http://www.staff.amu.edu.pl/~anthro/slavia/welcome.html Archeologia etniczna versus kulturowo-interpretacyjna Punkt wyjścia sporu - jak wynika z dotychczasowych wypowiedzi - sytuuje się w radykalnej odmienności kultur: okresu wpływów rzymskich i następującego po nim wczesnego średniowiecza. Skoro więc kultura materialna okresu rzymskiego była radykalnie inną od uznanej za słowiańską kultury materialnej wczesnego … Czytaj dalej Praojczyzna Słowian cz. 3

Praojczyzna Słowian cz. 2

PRAOJCZYZNA SŁOWIAN ZBIÓR WYPOWIEDZI pod redakcją WITOLDA MAŃCZAKA Źródło: http://www.staff.amu.edu.pl/~anthro/slavia/welcome.html Problem kontynuacji kulturowej pomiędzy starożytnością a wczesnym średniowieczem w świetle nowych materiałów ceramicznych z Wielkopolski Jedną z kwestii podnoszonych, rozważanych i dyskutowanych intensywnie od kilkudziesięciu już lat na gruncie archeologii polskiej w ramach dyskusji nad praojczyzną Słowian jest polemika dotycząca kontynuacji albo braku takiej kontynuacji, … Czytaj dalej Praojczyzna Słowian cz. 2

Praojczyzna Słowian cz. 1

PRAOJCZYZNA SŁOWIAN ZBIÓR WYPOWIEDZI pod redakcją WITOLDA MAŃCZAKA Źródło: http://www.staff.amu.edu.pl/~anthro/slavia/welcome.html Słowo wstępne   Zagadnienie praojczyzny Słowian jest nie tylko największym, ale i najstarszym zagadnieniem slawistyki, ponieważ pierwsze próby rozwiązania go pojawiają się już u Kosmografa z Rawenny (VII w.), u Geografa bawarskiego (IX w.) i w kronice Nestora (XII w.). Problem fascynował mnóstwo umysłów i … Czytaj dalej Praojczyzna Słowian cz. 1