Dialektyka chaosu i ładu w słowiańskiej mitologii

„Wojna jest matką wszystkich rzeczy.” Kosmogoniczny mit słowiański, który możemy odtworzyć na podstawie badań etnograficznych, zasadza się na walce dwóch sprzecznych ze sobą pierwiastków: uranicznego (wprowadzającego ład) i akwatyczno-chtonicznego (będącego istotą chaosu), z których pierwszy to najpewniej Swaróg, a drugi Weles, zwany także Czarnobogiem (w przekazach ludowych, które uległy chrystianizacji, występują Bóg i Diabeł). Przedstawię … Czytaj dalej Dialektyka chaosu i ładu w słowiańskiej mitologii

Zaśpiew do Jarowita – Georgigenes

Czcigodny boże, władco wiosny, który złotą Dzierżysz w prawicy tarczę, młodością potężny, Serce podziwiać każe bezmierne twe dary, Które rozdajesz hojnie, mrozy przeganiając! Oglądam w ten kwietniowy dzień przyjemnie ciepły, W niebo zwróciwszy oczy, ptactwo, co z Wyraju Powraca i dla ciebie pieśń niebiańską śpiewa, Gdy wśród niw zbożorodnych przechadzasz się dumnie - Wszystko szepce … Czytaj dalej Zaśpiew do Jarowita – Georgigenes

Modła wieczorna (do Trzygłowa) – Georgigenes

Gdy niebo noc obleka, do ciebie się zwracam, Który pośrodku morza w podziemnej krainie Na złotym siadasz tronie i dusz przodków strzeżesz! Czuwaj, na czarnym koniu pędzący Trzygłowie, Gdy zamykam swe oczy, czoło do snu kładąc - Niech spokojny ów będzie i wolny od troski, Przez zmory i nocnice groźne niezmącony. Pozwól mi dniem minionym … Czytaj dalej Modła wieczorna (do Trzygłowa) – Georgigenes

Modła poranna (do Dadźboga) – Georgigenes

Ognioskrzydły Dadźbogu, Wyraju strzegący, Dawco życia, śmiertelnych trosk opiekunie, Który ciemność przepędzasz i dzień niesiesz światu, Prośby mojej wysłuchaj i spojrzyj przychylnie! Niech twe promienie, synu przedwieczny Swaroga, Rozbudzają w mym sercu miłość do rzeczy pięknych, A myśl moja niech szuka tego, co szlachetne, I nie pożąda rzeczy niegodnych wyboru. Obym zawsze pamiętał, że zwać … Czytaj dalej Modła poranna (do Dadźboga) – Georgigenes