Katalog UWVZŹŻ

Katalog UWVZŹŻ

1. Medycyna i przesądy lecznicze ludu polskiego – Przyczynek do etnografii polskiej” –  oprac Dr Marjan Udziela (1891)
2. „Dawni Słowianie – wiara i kult” – Stanisław Urbańczyk, 1981
3. Religia pogańskich Słowian” Stanisław Urbańczyk – 1947
4. „Nie-Słowianie o początkach Słowian” – Przemysław Urbańczyk
5. Słowiańszczyzna zachodnia” Kazimierz Wachowski,  wyd 3 poprz. przyg. na podst. wyd 2. 1950 – posłowiem zaopatrzył Gerard Labuda (2000)
6. „Świat słowiański Starej baśni Józefa Ignacego Kraszewskiego„, Wioleta A. Wenerska, 2007
7. „Słowianie Zachodni” – Widajewicz J.
8. „Ja, głupi Słowianin„, Alina Witkowska, 1980
9. Chrobacya – Rozbiór Starożytności Słowiańskich”  – napisał Tadeusz Wojciechowski (Kraków Drukarnia „Kraj”,1873)
10. Plemię Kadłubka”  – Tadeusz Wojciechowski Lwów 1909
11. O Piaście i piaście”  – Tadeusz Wojciechowski Kraków 1895
12. Podział i zakres dziejów polskich”  – odczyt Tadeusz Wojciechowski, Lwów 1884
13. Szkice historyczne jedenastego wieku”  – Tadeusz Wojciechowski Kraków 1904
14. Najdawniejszy znany obecnie polski akt książęcy z roku 1081-1086”  – Tadeusz Wojciechowski Lwów 1902 (Druk. Ludowa)
15. Klechdy starożytne – podania i powieści ludowe” Kazimierz Władysław Wójcicki, 2000
16. Świat dawnych Słowian” – Vana Z.
17. „Pogaństwo. Opowieści barda” (org. „A Bard’s Tales„), Varg Vikernes, 2007
18. „Świat słowiański” – Zajączkowski S.
19. Opis grodów i terytoryów z północnej strony Dunaju czyli tzw. Geograf Bawarski” –  Stanisław Zakrzewski (1917)
20. „Wierzenia Prasłowian” – Jakub Zielina, 2011, ISBN: 978-83-7720-108-4
21. „Pierwsze stulecie polski. Państwo – władcy – sensacje” – Andrzej Zieliński – wyd. Bellona.
22. Szczodry wieczór szczodry dzień”  – obrzędy zwyczaje zabawy (1989), Maria Ziółkowska
23. „Mitologia bałtyjska„, Tadeusz Zubiński, 2013
24. „Mitologia estońska i liwska„, Tadeusz Zubiński, 2014
25. „Bestiariusz słowiański: Rzecz o skrzatach, wodnikach i rusałkach.” – Paweł Zych, Witold Vargas

– Lektury są posortowane alfabetycznie wg nazwiska pierwszego autora. (Wyjątki stanowią katalogi niepolskojęzyczne)
– Symbol  oznacza – że pozycja jest w innym języku
– Symbolem  – oznaczone są pozycje gdzie można przeczytać całość online (zwykle POLONA.pl, Google)
– Symbolem oznaczone są miejsca gdzie całość można pobrać – (np. CHOMIKUJ.PL)
– Symbolem  oznaczony jest odnośnik który jest na tym serwisie. Przeczytasz bez przechodzenia na inną stronę.

Jeżeli jakiś tytuł książki powinien się znaleźć na tej liście, proszę o kontakt lub umieszczenie tytułu i autora w komentarzu.