Katalog Rosyjski

Katalog Rosyjski/Cyrylica

1. Вампир и друга бића в нашем народном веровању и предању” Тихомир Р Ђорђевић, 1952 („Wampiry i inne stworzenia w naszej tradycji popularnego przekonania” „Tihomir R. Djordjevic)
2.  „Языческая заря – персп ективы языческого движения,Алексей Михайлович Щеглов, („Pogański Świt – z perpektywy Pogan„, Alexis Szczygły)
3. Культ Перуна у южных славян” Йордан Иванов  – воспроизведение издания 1904 года (2005), („Kult Peruna Słowian południowych” Yordan Iwanow)
4. Сварог – Великий Бог Древней Руси, Михаил Серяков, („Svarog – Wielki Bóg starożytnej Rosji„, Michaił Seryakov)
5. Заветные песни птицы Гамаюн” – СА Матвеев, Т Акимова – 2001 („Najcenniejszy śpiew ptaków Gamayun” – SA Matveev, T Akimova)
6. Велесова книга”  (Влес Книга) пер и коммент, Валентин а и Юлии Гнатюк (2006), („Księga Velesa” Julia Valentin Hnatiuk)
7. Велесова Книга” Тимур Прозоров – 2011 („Księga Velesa” Timur Prozorov)
8. Влескнига”  – литературный перевод (с примечаниями) НВ Слатин(„Vleskniga” – przekład literacki (z nutami) HB Slatin)
9. Влескнига” –  Русский язык и Русская история – НВ Слатин (2000) („Vleskniga” – Rosyjski język i rosyjska historia HB Slatin)
10. Влескнига II”  – Исходные тексты – Буквальный перево д – пер с древнерусского подг прим, НВ Слатин (2006), („Vleskniga II” – oryginalny tekst – Pierwsze notatki, HB Slatin)
11. Славянская руническая письме нность – факты и домыслы – ДВ Громов АА Бычков – 2005, („Słowiańskie pismo runiczne- fakty i domysły „- AA Gromow, DV Bychkov)
12. Руны восточных славян” – Креслав Рысь(„Runy Słowian Wschodnich” – Kreslav Lynx)
13. Веда словенахъ” Стефаномъ Верковичемъ 1881, („Veda slovenaha” Stefano Verković)
14. Веда словена” (buł.)  Стефаномъ Верковичемъ  1874 („Veda slovenaha”,Stefano Verković)
15. Словник давно-українской міфології” (ukr.) Сергій Плачнида – 1993 („Słownik mitologii staro-ukraińskiej” Siergiej Plachnyda)
16. Славяно-Арийские Веды” cz.1 Наследие предков, 2000 („Wedy Słowiańsko-Aryjskie”, Dziedzictwo Przodków )
17. Славяно-Арийские Веды” cz.2 Наследие предков, 2000 („Wedy Słowiańsko-Aryjskie”, Dziedzictwo Przodków )
18. Славяно-Арийские Веды” cz.3 Наследие предков, 2000 („Wedy Słowiańsko-Aryjskie”, Dziedzictwo Przodków )
19. Славяно-Арийские Веды” cz.4 Наследие предков, 2001 („Wedy Słowiańsko-Aryjskie”, Dziedzictwo Przodków )
20. Славяно-Арийские Веды” cz.5 Наследие предков, 2009 („Wedy Słowiańsko-Aryjskie”, Dziedzictwo Przodków )
21. Боги и касты языческой Руси – ТайныКиевского Пятибожия” Лев Прозоров – 2006 („Bogowie i kasty pogańskie  w Rosji”, Leo Prozorov )
22. Богатырская Русь – Русские титаны и полубоги”  Лев Прозоров – 2009 (” Wojowie Rosji – Rosyjscy tytani i półbogowie”, Leo Prozorov)
23. ℑ  „Варяжская Русь – Славянская Атлантида Лев Прозоров – 2010 (” Ruś Waregów – Słowiańska Atlantyda”, Leo Prozorov)
24. (Lista książek) – Anastazja W. Megre

– Lektury są posortowane alfabetycznie wg nazwiska pierwszego autora. (Wyjątki stanowią katalogi niepolskojęzyczne)
– Symbol  oznacza – że pozycja jest w innym języku
– Symbolem  – oznaczone są pozycje gdzie można przeczytać całość online (zwykle POLONA.pl, Google)
– Symbolem oznaczone są miejsca gdzie całość można pobrać – (np. CHOMIKUJ.PL)
– Symbolem  oznaczony jest odnośnik który jest na tym serwisie. Przeczytasz bez przechodzenia na inną stronę.

Jeżeli jakiś tytuł książki powinien się znaleźć na tej liście, proszę o kontakt lub umieszczenie tytułu i autora w komentarzu.