Katalog MN

Katalog MN

1. Pamiętniki o dziejach piśmiennictwie i prawodawstwie Słowian„, Maciejowski Wacław Aleksander, Lipsk 1839
2. Kronika polska pierwszych dziesięciu po Chr. wieków„, Maciejowski Wacław Aleksander, Warszawa 1848
3. Historya miast i mieszczan w krajach dawnego Państwa Polskiego od czasów najdawniejszych aż do połowy XIX wieku„, Maciejowski Wacław Aleksander, Poznań 1890
4. Pierwotne dzieje Polski i Litwy zewnętrzne i wewnętrzne„, Maciejowski Wacław Aleksander, Warszawa 1846
5. Piśmiennictwo polskie od czasów najdawniejszych aż do roku 1830 T1, T2„, Maciejowski Wacław Aleksander, Warszawa 1852
6. Historia prawodawstw słowiańskich T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, Dopełnienie„, Maciejowski Wacław Aleksander, Warszawa, Lipsk 1832 – 1872
7. „Słowiańszczyzna pierwotna” – Manteuffel T.
8. „Praojczyzna Słowian” – Mańczak W.
9. „Księga Popiołów” – T.S. Marski
10. „Słowiańska Ruś. Pogaństwo i kobiety.” Aldo C. Marturano
11. „Tajemnice Słowian” Leszek Matela, 2005, ISBN: N83-7377-178-6
12. „Historie prawdziwe i magiczne – mity, legendy, zdarzenia” (Wybrzeże Zachodniopomorskie – przewodnik) – Wiesław Mechło – wyd. IN OFICYNA.
13. „Dawni Słowianie w tradycji polskiej I połowy XIX w.” – Maciej Michalski – wyd. Wydawnictwo Poznańskie.
14. „Słowianie Zachodni. Jak kształtowały się państwa narodowe?” – Andrzej Michałek – wyd. Bellona.
15 „Tajemnice słowiańskich bogów„, Mariola Mikołajczak, 2001
16. Słowiańskie dziedzictwo. Rodzima religia i filozofia„, Rafał Merski, 2010
17. Etyka Słowiańska„, Rafał Merski
18. Moje słowiańskie przebudzenie„, Rafał Merski
19. Opowieści spod strzechy„, Rafał Merski
20.  „Słowianie Wiara i Kult„, Rafał Merski, Grzegorz Antosik
21. „Tajemnice wczesnych Słowian” – Leszek Moczulski – wyd. Bellona.
22. Wolin w średniowiecznej tradycji skandynawskiej” – Jakub Morawiec, 2007
23. „Polskie Imperium” – Michael Morys-Twarowski – wyd. Bellona, 2016
24. „Kultura ludowa Słowian„, „T.1. Kultura materialna” str. 710, Kraków 1929, PAU, Kazimierz Moszyński
25. „Kultura ludowa Słowian„, „T.2. Zeszyt 1. Kultura duchowa” str. 1-722, Kraków 1934, PAU, Kazimierz Moszyński
26. „Kultura ludowa Słowian„, „T.2. Zeszyt 2. Kultura duchowa” str. 723-1642, PAU, Kazimierz Moszyński, Kraków 1939  Jest to najpełniejsze opracowanie tematu.  Było wydanie II ok. roku 1965.
27. Dzieje starożytne narodu litewskiego. T. 1, Mitologia litewska„, Narbutt Teodor, Wilno 1835
28. Dzieje starożytne narodu litewskiego. T. 2, Śledzenie początków narodu litewskiego i początki jego dziejów„, Narbutt Teodor, Wilno 1838
29. Dzieje starożytne narodu litewskiego. T. 3„, Narbutt Teodor, Wilno 1839
30. Dzieje starożytne narodu litewskiego. T. 4„, Narbutt Teodor, Wilno 1840
31. Dzieje narodu litewskiego. T. 5, Od śmierci Gedymina do bitwy nad Worskłą„, Narbutt Teodor, Wilno 1839, wyd.2.
32. Dzieje narodu litewskiego. T. 6, Panowanie Witolda w wieku piętnastym„, Narbutt Teodor, Wilno 1840
33. Dzieje narodu litewskiego. T. 7, Panowanie Swidrygełły i Zygmunta„, Narbutt Teodor, Wilno 1840
34. Dzieje narodu litewskiego. T. 8, Panowania Kazimierza i Alexandra„, Narbutt Teodor, Wilno 1839, wyd.2.
35. Dzieje narodu litewskiego. T. 9, Panowania Zygmuntów„, Narbutt Teodor, Wilno 1840
36. Powieść minionych lat” Nestor
37. „Królowie z gwiazd. Mitologia plemion prapolskich” –Grzegorz Niedzielski
38. „O olbrzymie Światogorze, świętym ogniu i wieszczeniu„, Grzegorz Niedzielski, 2010
39. Gdzie jesteście Prūsai?” –  Lech Z Niekrasz (2012)

– Lektury są posortowane alfabetycznie wg nazwiska pierwszego autora. (Wyjątki stanowią katalogi niepolskojęzyczne)
– Symbol  oznacza – że pozycja jest w innym języku
– Symbolem  – oznaczone są pozycje gdzie można przeczytać całość online (zwykle POLONA.pl, Google)
– Symbolem oznaczone są miejsca gdzie całość można pobrać – (np. CHOMIKUJ.PL)
– Symbolem  oznaczony jest odnośnik który jest na tym serwisie. Przeczytasz bez przechodzenia na inną stronę.

Jeżeli jakiś tytuł książki powinien się znaleźć na tej liście, proszę o kontakt lub umieszczenie tytułu i autora w komentarzu.