Katalog CD

Katalog CD

1. ℑ „Istoty mityczne Serbow Łużyckich” – Adolf Černy  – z łużyckiego tłum. Bronisław Grabowski, 1901
2. Nad Wartą i Wisłą przed wiekami”  – napisał T. Chądzyński (1902)
3. Kurpie” – Adam Chętnik 1924
4. „Słowianie i Wikingowie„, Witold Chrzanowski, 2007
5. Świętopełk I Wielki – Król Wielkomorawski ok 844-894” – Witold Chrzanowski – 2008
6. O Sławiańszczyźnie przed chrześcijaństwem i inne pisma” – Zorian Dołęga Chodakowski,  PWN Warzszawa 1967. Pierwsze wydanie Kraków 1835.
7. W sprawie porozumienia się ludów słowiańskich” (odczyt publiczny, urządzony przez „Polskie stowarzyszenie przyjaciół pokoju”, a wygłoszony w Warszawie w wielkiej sali Muzeum Przemysłu i Rolnictwa 30 kwietnia 1908 roku), Jan Niecisław Baudouin de Courtenay,
8. Ze wspomnień i rozmyślań o Słoweńcach i Słowianach w Italji„, Jan Niecisław Baudouin de Courtenay, 1929
9. Bracia Słowianie„, Jan Niecisław Baudouin de Courtenay, Kraków 1913
10. O runach słowiańskich” Wojciech Cybulski – 1860
11. „Wstęp do historii Słowian.” – Czekanowski J.
12. Ilustrowane dzieje polski do X wieku” – Warszawa 1935. Bardzo przystępny język., Wiktor Czermak
13. Pochodzenie i rasa Słowian” – Lubomir Czupkiewicz, 1996
14. „Serce Europy” – Norman Davies – wyd. Znak.
15. „Strzygi i topieluchy. Opowieści sieradzkie„, Jan Piotr Dekowski, 1987
16. „Herby, legendy, dawne mity„, Marek Cetwiński, Marek Derwich, Wrocław 1987.
17. Dzieje Polski” tom I, księgi I,II, III, IV, Długosz Jan (1415-1480), Kraków 1867, opracowanie Aleksander Przeździecki, Tłumaczenie Karol Mecherzyński
18. Dzieje Polski„, tom I, Długosz Jan (1415-1480), Leszno; Gniezno 1841,  wydawca: E. Günther, tłumaczenie: Gustav Borneman
19. O początku i o dawnych królach narodu Wandalów to iest Polaków„, Długosz Jan (1415-1480)
20. „Zasady dziejów Polski i krajów słowiańskich.” – Duckiński F.
21. Pierwszy sejm słowiański we Lwowie 1865-1866” – Lwów, 1884. Bardzo przystępny język., Dunin-Borkowski, Leszek
22. Historia Królestwa Słowian czyli Latopis Popa Duklanina”  Duklanin (2004)
23. „Słowiańszczyzna pogańska i wczesnofeudalne państwa słowiańskie.” – Dziusla W.
24. „Świat Słowian wczesnego średniowiecza” – Marek Dworaczyk, Anna B. Kowalska, Sławomir Moździoch, Marian Rębkowski, 2006
25. „Prahistoria ziem polskich. Słowiańszczyzna pierwotna. Początki polskiej kultury i organizacji.” – Dzwonkowski W.
26. Kronika polska przez Dzierswę w końcu wieku XII napisana : z dodatkiem rocznych dziejów w ziemi krakowskiéy w szczególności w wieku XIII„, Dzierzwa, druk z 1823

– Lektury są posortowane alfabetycznie wg nazwiska pierwszego autora. (Wyjątki stanowią katalogi niepolskojęzyczne)
– Symbol  oznacza – że pozycja jest w innym języku
– Symbolem  – oznaczone są pozycje gdzie można przeczytać całość online (zwykle POLONA.pl, Google)
– Symbolem oznaczone są miejsca gdzie całość można pobrać – (np. CHOMIKUJ.PL)
– Symbolem  oznaczony jest odnośnik który jest na tym serwisie. Przeczytasz bez przechodzenia na inną stronę.

 

Jeżeli jakiś tytuł książki powinien się znaleźć na tej liście, proszę o kontakt lub umieszczenie tytułu i autora w komentarzu.