Katalog AB

Katalog AB

1. „Duch pogaństwa„, Marc Augé, 2010
2. „Genealogia Piastów” – Oswald Balzer – wyd. Avalon.
3. „O zadrudze słowiańskiej, uwagi i polemika” – Oswald Balzer, Lwów 1899
4. „Polskie dzieje bajeczne mistrza Wincentego„, Jacek Banaszkiewicz, Wrocław 1998.
5. „Podanie o Piaście i Popielu„, Jacek Banaszkiewicz, Warszawa 2010.
6. „Tria ydola Polonorum na Zielone świątki w krytyce kaznodziejskiej późnego średniowiecza„, (w: Sacrum pogańskie – sacrum chrześcijańskie), Krzysztof Bracha, Warszawa 2010
7. Dzieje Królestwa Polskiego. T. 1” – Bandtkie Jerzy Samuel, Wrocław 1820
8. W kręgu upiorów i wilkołaków„, Baranowski Bohdan, Wydawnictwo Łódzkie 1981
9. „Tajemnice początków państwa polskiego 966” – Robert F. Barkowski – wyd. Bellona.
10. „Połabie 983” – Robert F. Barkowski – wyd. Bellona.
11. „Słowianie połabscy. Dzieje zagłady” – Robert F. Barkowski – wyd. Bellona.
12. Słownik stereotypów i symboli ludowych” (tom 1 Kosmos cz 5,  Ziemia, woda, podziemie)  Jerzy Bartmiński  (1999)
13. Słownik stereotypów i symboli ludowych” (tom 1 Kosmos cz 1, Niebo, światła, niebieskie, ogień, kamienie)  Jerzy Bartmiński  (1996)
14. „Zwięzły zarys dziejów słowiańszczyzny” – Batowski H.
15. Kronika Baszka czyli t.zw. Kronika Wielkopolska” – Godzisław Baszko, 1823
16. Kronika Lechitów i Polaków” – Godzisław Baszko, kustosza poznanskiego w drugiey połowie wieku XIII, 1822
17. Kronika węgierska na początku wieku XII; Kronika czeska na poczatku wieku XI; Tudzież Ziemopismo Bedy wieku VIII; List popa Jana wieku XIII: z rękopismow rożnych bibliotek.” – Beda (autor VIII wieku), Tłumaczenie Hipolit Kownacki, wydanie 1823
18. Mitologia Słowiańska/Księga Tura.Tom I„, Czesław Białczyński, 2006
19. „Księga Ruty„, Czesław Białczyński, 2013
20. „Stworze i zdusze czyli starosłowiańskie boginki i demony„, Czesław Białczyński, 1993
21. „Słowiańscy królowie Lechii„, Janusz Bieszk, Bellona 2015
22. Dowody autochtonizmu Słowian na przestrzeni zajmowanej przez nich w wiekach średnich„, Bogusławski, Edward Romuald, Warszawa 1912
23. „Ziemska służba wojskowa Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego w XV–XVII wieku” – Piotr Borawski – wyd. Bellona.
24. „Legendy świętokrzyskie” Krzysztof Bracha, 2008,
25. Narodowości słowiańskie : listy do W. O. Gagaryna„, Ksawery Branicki, Paryż, 1879
26. „Kamienne kręgi Gotów” – Alicja i Zofia Breske, Jarosław Ellwart – (Gdynia 2004 – 2011) – wyd. Region
27. „Słowianie i wojna. Uwagi na czasie.” – Aleksander Brückner
28. „Mitologia słowiańska i polska” – Aleksander Brückner, PWN 1985
29. „Początki kultury Słowiańskiej” Aleksander Brückner, Lubor Niederle, Karol Kadlec Nakł. Akad. Umiej. Kraków 1912.
30. Starożytności słowiańskie” Aleksander Brückner, Lwów 1926
31. „Starożytna Litwa. Ludy i bogi. Szkice historyczne i mitologiczne„, Aleksander Brückner, Cykl: Biblioteka Tradycji Europejskiej (tom 48), 1984
32. Polska pogańska i słowiańska„, Aleksander Brückner, 1923
33. Mitologja słowiańska” , Aleksander Brückner,  (1918)
34. ℘ Mitologja polska : studjum porównawcze„, Aleksander Brückner, Warszawa 1924
35. Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej z.14 Polska pogańska i słowiańska”  – wyboru źródeł dokonał Aleksander Brückner (1923)
36. Zasady etymologii słowiańskiej„, Aleksander Brückner,  1917
37. Pamiętnik pierwszego Zjazdu Historycznego Polskiego imienia Jana Długosza„, Skrypt, Bobrzyński Michał, Sokołowski Michał, Kraków 1881
38. „Historia Słowian” – Bogusławski E.
39. Dzieje Słowiańszczyzny północno-zachodniej aż do wynarodowienia Słowian zaodrzańskich”  Wilhelm Bogusławski, tom 4 (1900)
40. Dzieje Słowiańszczyzny północno-zachodniej do połowy XIII  Wilhelm Bogusławski, tom 3 (1892)
41. Dzieje Słowiańszczyzny północno-zachodniej do połowy XIII  Wilhelm Bogusławski, tom 2 (1889)
42. Dzieje Słowiańszczyzny północno-zachodniej do połowy XIII  Wilhelm Bogusławski, tom 1 (1887)
43. Lechia w IX wieku : powieść historyczna. T. 1” – Budzyński Wincenty, Bruxella, 1862
44. „Wenedowie na wschodnich wybrzeżach Bałtyku.” – Bujak F.
45. „Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej.” – Andrzej Buko
46. Posłannictwo słowian i odrębność Rusi : rzut oka na Słowiańszczyznę„, Buszczyński Stefan, Kraków 1885
47. Przestroga historji: chronologiczny rys prześladowania Słowian przez Moskali od dawnych czasów do dni dzisiejszych : dla południowych Słowian i panslawistów„, Buszczyński Stefan, Kraków 1882

– Lektury są posortowane alfabetycznie wg nazwiska pierwszego autora. (Wyjątki stanowią katalogi niepolskojęzyczne)
– Symbol  oznacza – że pozycja jest w innym języku
– Symbolem  – oznaczone są pozycje gdzie można przeczytać całość online (zwykle POLONA.pl, Google)
– Symbolem oznaczone są miejsca gdzie całość można pobrać – (np. CHOMIKUJ.PL)
– Symbolem  oznaczony jest odnośnik który jest na tym serwisie. Przeczytasz bez przechodzenia na inną stronę.

 

Jeżeli jakiś tytuł książki powinien się znaleźć na tej liście, proszę o kontakt lub umieszczenie tytułu i autora w komentarzu.