Słowiańszczyzna – królestwo Elfów


„Cudze chwalicie swego nie znacie sami nie wiecie co posiadacie”

019e9bb60f888dc5e9192ee4b4afc89cKiedy zaczynamy zapoznawać się ze słowiańszczyzną, sposobem życia naszych przodków ich zwyczajami i wierzeniami wyłania się z tego obraz podobny do tego jaki znamy z opisów Elfich królestw w literaturze Fantazy. Słowianie tak samo jak i Elfy żyli w harmonii z naturą, kochali lasy, czcili przyrodę i kochali piękno. Podobna była również ich struktura społeczna, była to struktura rodowa. Żywiły ich lasy, które uwielbiali, chociaż rolnictwo i hodowla były co najmniej równie ważne jak łowiectwo. Uprawa roli nie przypominała jednak tej jaka znamy z innych kultur czyli rolnictwa wielkoobszarowego tylko raczej to co dziś nazwalibyśmy rolnictwem ekologicznym, pozostającym w harmonii z naturą, nie niszczącym środowiska. Głównie była to uprawa owoców i warzyw. Podobnie hodowla opierała się na niewielkich rozproszonych pośród lasów stad, nie powodując zniszczeń i zaburzeń środowiska typowych dla innych systemów agrarnych opartych na gospodarstwach wielkotowarowych.

Podobnie do Elfów Słowianie czcili życie, kochali pokój i słynęli ze swych przymiotów ducha jednak jeśli ktoś próbował wtargnąć do ich ukochanych lasów wówczas byli równie groźni jak Elfy, sam las walczył po ich stronie. „Niczego tak doskonale nie umieją, jak celnie strzelać i w każdy zamierzony przedmiot celnie ugodzić” – pisze o Słowianach Kamenjata w X w.

Konstanty Porifirogenita (X w.) pisze o Słowianach południowych, że ich łodzie dla napastowania kogoś nigdy nie wypływają, chyba że ich ktoś sam zaczepił. Z opisu zaś cesarza Mauricjusa z VII w wynika iż wojna ze Słowianami jest nader trudna ponieważ doskonale potrafią się ukrywać w przypadku ataku, tak iż nie sposób ich odkryć oraz atakować używając różnych forteli dlatego walka z nimi jest nader trudna. „Ich młodzieńcy są bardzo zręczni i zwinni, przeto przy zdarzającej się sposobności wypadają z znienacka na żołnierzy, tak iż wyprawione przeciw nim wojska nigdy wiele im nie zaszkodzą.” oraz „Wszystko lasami pokryte, przeto kto tylko wyprawę do ich kraju podejmie, musi się u samego wstępu zatrzymać”.

almost_elves_by_willdan-d5g3g78

Na typową dla elfów dobroć i szlachetność przewyższającą inne ludy zwracali uwagę wszyscy opisujący słowiańszczyznę. Helmod poświadcza:

„Posiadają oni wiele cnót przyrodzonych. Są bowiem nadmiernie gościnni, a rodzicom swoim nadzwyczajna cześć wyrządzają. Nie ma też ani jednego ubogiego ani żebraka między nimi. Skoro bowiem którego choroba osłabi, lub starość sił pozbawi, oddają go pod opiekę spadkobiercy, a ten z największą ludzkością o niego ma staranie (…) nie masz w świecie gościnniejszego narodu od Słowian.”

Z kolei Adam z Bremy w XI w pisze: „Co do obyczajów i gościnności nie znalazłbyś narodu, który by zacniejszym był i dobrotliwszym.”

Lew Mądry oprócz innych cnót słowiańskich wymienia wierność i wstydliwość niewiast słowiańskich w której celują oraz niezwykle, ludzki stosunek do jeńców, którym po odsłużonym okresie Słowianie pozwalają zostać wśród siebie jako równym lub wracać do swoich jeśli taka ich wola.
Prokop pisze „Prosty ich umysł nie zna złości ni fałszu”.

Z tych i innych relacji dotyczących Słowian wyłania się obraz ludu z natury dobrego pod każdym względem w dobroci górującym nad innymi ludami dokładnie tak jak przedstawia się w literaturze fantasy Elfów. Zresztą jak już wspomnieliśmy nie tylko przymioty ducha elfów zadziwiająco pasują do Słowian, podobnie jest z przymiotami ciała. Elfy słyną ze swej siły i wytrzymałości a także są wysocy. Podobnie Słowianie o czym zaświadcza Prokop w VI w pisząc o Słowianach: „Każdy bowiem jest słusznego wzrostu i bardzo silny”. Potwierdza to cesarz Maurycjus w VII słowami:

„Znoszą cierpliwie mróz i gorąco, obnażenie ciała i niedostatek żywności” Witukind w X w pisze: „Jest to lud twardy i pracowity (…) a co dla naszych zbytnim się zda ciężarem, Słowianie za igraszkę sobie to mają”

Słowianie znani również byli z umiłowania wolności i nieprzywiązania do rzeczy materialnych podobnie jak elfy o czym pisali wszyscy kronikarze – Cesarz Lew Mądry z IX w zaświadcza: „Wola swobodny i niezbyt zatrudniony żywot prowadzić, niż wielkimi zachody o dobre jadło niż bogactwa się starać”. Z drugiej strony podobnie jak i o Elfich królestwach wszyscy kronikarze zwracają uwagę na dostatek i bogactwo Słowian, wspominają o pięknie ich świątyń, niezwykle finezyjnej sztuce niespotykanej gdzie indziej oraz o jednomyślnie podejmowanych decyzjach na radach odbywanych w świętych miejscach na które zapraszano wszystkich. Posłużmy się tu opisem Żywociarza św Ottona z XII w.

Były zaś w Szczecinie cztery kontyny, z pomiędzy których jedna najgłówniejsza, była z przedziwną sztuką i nadzwyczajnym wymysłem zbudowana, mając wewnątrz i zewnątrz rzeźby i sterczące ze ścian obrazy ludzi, ptactwa i zwierząt, tak dokładnie podług natury oddane, iż zdawały się żyć i oddychać; a co najosobliwsza, iż barwy tych obrazów od żadnej deszczów lub śniegów niepogody nie pełzły, ani czerniały.

In_the_eyes_of_the_elvesHelemod z kolei mówi o innej świątyni:

„Tam pomiędzy starożytnymi drzewami ujrzeliśmy święte dęby, przeznaczone ku czci Boga tej ziemi Prowe (prawo, prawy) otoczone wokół podsieniem i ogrodzone wytkniętym parkanem, w którym były dwie bramy. (…) Wstęp do środka dozwolony był tylko kapłanom, co ofiary składali lub w niebezpieczeństwa życia byli. Takim bowiem nie odmawiano nigdy schronienia, jako że Słowianie tak wielkie dla swoich świątyń uszanowanie mają, iż wnętrza świątyni niczyją, nawet nieprzyjacielska krwią pokalać nie chcą.

Z kolei Ditmar przedstawia:

„U Słowian ile krain tyle jest świątyń (…) W krainie Redarów jest miasto Riedegast, trójkątne i trzy bramy mające, a dookoła wielkim borem, który mieszkańcy za nietykalny i święty mają, otoczone. Dwie bramy tego miasta są dla wszystkich otwarte, trzecia ku wschodowi położona, najmniejsza tylko ścieżkę i tuz przyległe może okazuje. W tej stronie nie masz nic prócz świątyni misternie z drzewa zbudowanej i spoczywającej na podstawie z różnych rogów zwierzęcych. Ściany jej przyozdobione są zewnątrz dziwnie wyrzezanymi obrazami bogów i bogiń; wewnątrz zaś stoją wyciosani Bogowie, każdy z napisem swego imienia (…).”

Jak podają źródła były to runiczne napisy.

Podobnie jak Elfy Słowianie byli ukochanymi dziećmi Bogów, którzy obdarzali ich błogosławieństwami i szczęściem a ci odwdzięczali się im miłością oddaniem i adoracją co rusz urządzając uroczystości i zabawy ku czci Bogów, wyrażając swą wdzięczność radosnym ucztowaniem śpiewem i tańcem. Nic więc dziwnego, że wiele ludów przejmowało ich kulturę i asymilowali się z tymi ukochanymi dziećmi bogów. Tak miedzy innymi stało się z Celtami zamieszkującymi nasze tereny i innymi ludami na przestrzeni wieków.

Jednak wszystko ulega zmianie wraz z upływem czasu zmienia się świat zmienia się otoczenie. Po upadku cesarstwa Rzymskiego na zachodnim krańcu słowiańszczyzny pojawił się groźny przeciwnik, który zaczął jednoczyć hordy sił ciemności pod znakiem krzyża. Pod wpływem nacisku ciemności słowiańszczyzna zaczęła się zmieniać, przeobrażać aby sprostać zagrożeniu. Wyłoniły się organizmy państwowe i struktury niezbędne aby przetrwać okres wojen. Słowianie utracili znaczne części swoich terytoriów i pod wpływem nacisków zostali zmuszeni do odwrócenia się od swoich Bogów, ciemność sięgnęła tam gdzie do tej pory był bastion światła i zaczęła rosnąć zatruwając serca i dusze tak iż dziś niewiele już pozostało z dawnej świetności. Zapomniano o dawnych Bogach, wrodzona prawość i cnoty przyrodzone, które budziły podziw w dawnych wiekach zaczęły zanikać wypierane przez ciemność płynącą z zachodu, która rodziła chciwość, nieufność zatruwała serca obcymi dzieciom Bogów pragnieniami i przywarami. Ukochane dzieci Bogów zapomniały o swoich opiekunach, bezskutecznie poszukując opieki u obcego martwego boga, który przybył wraz z hordami ciemności niesiony przez fałszywych kapłanów w czarnych szatach o czarnych sercach pełnych kłamstw i hipokryzji sycących się krwią niezliczonych ofiar, zasiewających ziarna kłamstw, strachu i mroku w serca dzieci światła.

gentleman___orc___whatever_by_ndt2000-d2xrsph (1)Mrok zwyciężył i ciągle rośnie w siłę pożerając światło, osłabiając je kłamstwem i próbując doszczętnie zdławić. Dziś już nikt nie pamięta o Elfim królestwie Słowian pełnym światła w którym cnoty były równie naturalne jak oddychanie, które słynęło z dostatku, w którym nie było ubogich. Królestwie w którym Bogowie byli blisko swoich ukochanych dzieci i hojnie szafowali błogosławieństwami, w którym święte lasy rozbrzmiewały radosnym śpiewem dziękczynnym.
Dziś piękne córy Elfich potomków marzą o wyjeździe do krain orków i goblinów gdzie pracują sprzątając ich nory lub robiąc gorsze rzeczy. Elfi potomkowie próbują upodobnić się do orków, przejąć ich zwyczaje, marzą o tym by stać się tacy jak tamci.

Elfie krainy przetrwały tylko na kartach powieści fantasy i tylko naiwne dzieci wierzą, że światło pokonuje mrok, dobro zwycięża zło a elfy o czystych sercach stoją na straży światła. Królestwo elfów – Słowian zginęło w mrokach przeszłości i ludzkiej niepamięci. Dziś po wielu wiekach ja miłośnik fantasy w którego żyłach płynie ta sama krew, która płynęła w żyłach naszych wspaniałych przodków oddaję im hołd wierząc iż nawet w tych ciemnych czasach powinno się pamiętać o tym co było dobre i czerpać z tego siłę zwłaszcza jeśli się jest potomkiem elfów.

Co prawda nie słyszałem o zapisach, które by mówiły o tym, że Słowianie mieli szpiczaste uszy i cieszyli się niezwykłą długowiecznością, ale nawet mimo to, podobieństwo Słowian do Elfów z ksiąg fantasy jest tak wielkie, że aż kreci się w oku łezka ;-)))

Kiedy więc czytamy powieść fantasy zachwycając się wspaniałymi opisami elfich królestw, duchowym pięknem i czystością elfów, kiedy budzi się w nas tęsknota za tymi fantastycznymi krainami zamieszkałymi przez niezwykły lud pomyślmy o tym, że jeszcze niecały tysiąc lat temu bardzo podobna kraina istniała na naszych ziemiach, a nasi przodkowie byli niezwykle podobni elfom opisywanym na kartach tych powieści.

Być może wzbudzi to w was żal, za tym co utraciliśmy a być może myśląc o tym, że jesteśmy potomkami tak wspaniałej i niezwykłej rasy wzbudzimy w sobie pragnienie aby stać się lepszymi, bardziej podobnymi do naszych przodków. Być może pamięć o naszych przodkach sprawi, że dawni Bogowie obdarzą nas błogosławieństwem, napełnią nasze serca światłem sprawiając, że Elfia – Słowiańska część naszej duszy ponownie wróci do życia uświadamiając nam kim jesteśmy i pozwoli nam zawsze odróżniać światło od ciemności, chroniąc nas przed uleganiem mrokowi i otwierając na światło. Czego wam i sobie życzę.

Brak powiązanych notek.

 

Źródło: http://dragontn.blog.pl/2012/12/25/slowianszczyzna-%E2%80%93-krolestwo-elfow/, Napisane 25 grudnia 2012 o 01:25

Reklama

21 komentarzy do “Słowiańszczyzna – królestwo Elfów

 1. Aż śpiewa Słowiańska Dusza… Dziękuję za zabranie mnie w piękną i nostalgiczną podróż 🙂 Sława!

 2. Czasy ciemności dobiegają końca, światłość się budzi.
  Polecam książkę „Odmładzające Jabłka” Luczisa 🙂

 3. Od zawsze kochałem przyrodę, las to mój drugi dom, materializm nie ma dla mnie znaczenia. Czytając wasze artykuły czuję dumę nie tylko z bycia Polakiem ale i potomkiem dumnego rodu Słowian. Choć wiele z tego co było zostało zatracone to jednak wierzę, iż ja jak i moi bracia i siostry Słowianie odzyskamy co nasze i przywrócimy światło tam, gdzie mrok.

  Ostatnio bardzo interesuje mnie nasza dawna kultura, nasze obrzędy, historia. Wiem teraz, że runy nie są zwykłymi ozdobami ale naszym językiem z dawnych czasów. Niech swastyka znów będzie symbolem siły Słowian a nie skalanym przez nazistów symbolem nienawiści. Pozdrawiam

  • Kto powiedział że Elfy są roślinożercami? Elf jest często przedstawiany z łukiem, a łuk to symbol myślistwa, a po co wykształcić miałyby się zapędy myśliwskie gdyby nie byli łowcami?
   Nawet w filmach i książkach są przedstawiane jako postacie odważne i sprawne w walce, potrafiące ZABIJAĆ! Roślinożercy nie są skorzy do zabijania, chyba że przypadkiem.

 4. Tak tylko zapytam. W jaki sposób typowa dla Słowian we wczesnym średniowieczu gospodarka wypaleniskowa – dla przypomnienia zaznaczę tylko, że pod uprawy wypalano sporą część lasu, a uzyskany teren uprawiano aż do wyjałowienia ziemi, po czym przenoszono się dalej – ma związek z wymienioną w „artykule” gospodarką ekologiczną, kultem przyrody itd?

  • A można dostać źródło informacji gdzie jest napisane że Słowianie mieli wypaleniskową gospodarkę we wczesnym średniowieczu?

   Wiem że w później była taka, po przyjęciu chrześcijaństwa przez władców królestwa.

   • Na pewno zajrzałbym do publikacji Michała Parczewskiego, np. „Najstarsza faza kultury wczesnosłowiańskiej w Polsce” lub Andrzeja Buko „Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej” oraz publikacji Zofii Kurnatowskiej, np. „słowiańszczyzna południowa”.

 5. zarówno aborygeni australijscy, jaki i amerykańscy wypalali ziemię. doprowadziło to np do powstania roślin mogących rozmnażać się tylko to po pożarze… to prymitywna, ale ekologiczna metoda.

  • Amerykańscy aborygeni?

   Pożary roślin jako takie są naturalne, wystarczy aby piorun trafił w drzewo lub jakieś suche miejsce które jest łatwopalne i już mamy pożar buszu.
   Aborygeni jeżeli już, nie mieli potrzeby wypalania, bo byli na tyle prymitywni że wiedzieli ze ogień może spowodować ich śmierć. Z tego co czytałem, nie potrafili rozpalać ognia gdy biały człowiek pierwszy raz ich spotkał.

   Ewolucja roślin nie przebiega tak szybko, że w naturalnym środowisku „tworzą się” nowe gatunki roślin które odradzają się po wypaleniu. Taka właściwość tworzy się przez dziesiątki lat, a wypalanie przestrzeni może tylko i wyłącznie uaktywnić te rośliny które setki lat były uśpione w ziemi i czekały na dogodne warunki do wzrostu.

 6. Wszystko to prawda, poza tym, że Słowianie też bywali często agresywni, atakowali sąsiadów, robili wyprawy łupieżcze i zaborcze, w ten sposób powiększali swoje terytorium, mieli czasowe królestwa w dzisiejszej Francji i Hiszpanii, a nawet w Afryce. Jesteśmy dziećmi bogów, ale też nie ma co za bardzo idealizować. Polecam książkę „Słowiańscy królowie Lechii. Polska starożytna” – Janusz Bieszk

 7. Nie rozpaczajcie bracia i siostry, nic nie straciliśmy to jest w nas i się budzi. Dlaczego dziecko osierocone przez ojca ze znikomymi z owym ojcem relacjami, słyszy o podobieństwie w zachowaniu do niego? Pole morfogenetyczne czuwa 😉

  A co do elfich uszu i długim zdrowiu, to nachodzi mnie myśl o zdrowym jedzeniu i postach. Surojedzenie owoców i warzyw oraz zdroworozsądkowe jedzenie mięsa, wpływa na zdrowie, a i nie zawsze jedzenie było, więc przymusowe posty. A i o tężyznę fizyczna dbali. A co do uszu to myślę, że jest to metafora intuicji w zasadzkach można poczytać o eksperymencie z indianami w Wietnamie i wpływie włosów.

  Sława

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s