Życie seksualne mężczyzn poza małżeństwem

Gwary to skarbnica niebanalnych określeń, nazw, często nieznanych dla osób mówiących tylko i wyłącznie językiem ogólnopolskim. Pewne sfery życia od zawsze otoczone były tabu, nie należało mówić o nich głośno. Zapraszamy na nowy cykl wpisów, czyli tabu w dialektach polskich. Na pewno dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, że lista określająca kobietę źle prowadzącą się jest … Czytaj dalej Życie seksualne mężczyzn poza małżeństwem

Swaróg – Panteon

Swaróg jest jednym z najważniejszych bóstw słowiańskiego panteonu, bogiem słońca i nieba oraz patronem kowalstwa. Według XII-wiecznej ruskiej opowieści to właśnie on przekazał ludziom kleszcze kowalskie, umożliwiając wykuwanie żelaznych narzędzi i broni. Jeszcze długo po chrystianizacji Słowianie darzyli słońce głęboką czcią, witając jego wschód pochyleniem głowy i modlitwą, zaś najświętszą przysięgą było klęcie się na … Czytaj dalej Swaróg – Panteon

Praojczyzna Słowian cz. 6

PRAOJCZYZNA SŁOWIAN ZBIÓR WYPOWIEDZI pod redakcją WITOLDA MAŃCZAKA Źródło: http://www.staff.amu.edu.pl/~anthro/slavia/welcome.html Co językoznawca powiedzieć może o wczesnych dziejach Słowian To, co w krótkich słowach zamierzam Państwu przedstawić, jest w zasadzie streszczeniem mej książki Wczesne dzieje Słowian w świetle ich języka, wydanej w roku 1991 przez Ossolineum i wznowionej w roku 1993 przez Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy. Tytuł … Czytaj dalej Praojczyzna Słowian cz. 6

[Prasówka] Swastyka na parkingu dyskoteki (dwa artykuły)

Przypisek redakcji Słowianie i Słowianowierstwo: To kolejne artykuły które są totalnym nieporozumieniem i sprowadzają wszystkie idee do jednego. Czyli to totalitaryzmu, do hitleryzmu. Dziennikarze zamiast tłumaczyć czym jest swastyka, zgadzać się z sensownym wytłumaczeniem właściciela to ciągle widzą w nim wojnę. A należy pamiętać że swastyka nazistowska wygląda tak jak na grafice obok. Inne wariacje nie … Czytaj dalej [Prasówka] Swastyka na parkingu dyskoteki (dwa artykuły)

[Prasówka] Skąd pochodzi nasz język? Od anatolijskich rolników czy pasterzy ze stepów dzisiejszej Ukrainy? Naukowcy się kłócą

[wyborcza.pl, Olga Woźniak, 26.02.2015 01:15, http://wyborcza.pl/1,75476,17484906,Skad_pochodzi_nasz_jezyk__Od_anatolijskich_rolnikow.html#BoxGWImg%5D Gdzie są korzenie języka praindoeuropejskiego - przodka wielkiej rodziny językowej - w tym polskiego? Czy roznieśli go po Europie pradawni rolnicy z Anatolii czy pasterze z ukraińskich stepów? Trwa spór. Spór toczy się od dobrych kilkudziesięciu lat i jako żywo przypomina dyskusję o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocą. … Czytaj dalej [Prasówka] Skąd pochodzi nasz język? Od anatolijskich rolników czy pasterzy ze stepów dzisiejszej Ukrainy? Naukowcy się kłócą

Praojczyzna Słowian cz. 5

PRAOJCZYZNA SŁOWIAN ZBIÓR WYPOWIEDZI pod redakcją WITOLDA MAŃCZAKA Źródło: http://www.staff.amu.edu.pl/~anthro/slavia/welcome.html Archeologiczne rekonstrukcje procesu etnogenezy Słowian a ustalenia antropologii fizycznej Problem etnogenezy Słowian budził i nadal budzi duże zainteresowanie badaczy reprezentujących różne dziedziny antropologii ogólnej. Wywołuje on także bardzo ożywione dyskusje, prowadzone w ramach danej dziedziny lub między przedstawicielami różnych dziedzin nauk historycznych, biologicznych, społecznych itp. … Czytaj dalej Praojczyzna Słowian cz. 5

Zaśpiew do Jarowita – Georgigenes

Czcigodny boże, władco wiosny, który złotą Dzierżysz w prawicy tarczę, młodością potężny, Serce podziwiać każe bezmierne twe dary, Które rozdajesz hojnie, mrozy przeganiając! Oglądam w ten kwietniowy dzień przyjemnie ciepły, W niebo zwróciwszy oczy, ptactwo, co z Wyraju Powraca i dla ciebie pieśń niebiańską śpiewa, Gdy wśród niw zbożorodnych przechadzasz się dumnie - Wszystko szepce … Czytaj dalej Zaśpiew do Jarowita – Georgigenes

Praojczyzna Słowian cz. 4

PRAOJCZYZNA SŁOWIAN ZBIÓR WYPOWIEDZI pod redakcją WITOLDA MAŃCZAKA Źródło: http://www.staff.amu.edu.pl/~anthro/slavia/welcome.html Zachodnia praojczyzna Słowian Moim zdaniem, badania etnogenetyczne powinno się unaukowić poprzez: a) rozróżnianie argumentów sprawdzalnych i niesprawdzalnych za pomocą statystyki (jeśli ktoś twierdzi, że język polski jest podobny bardziej do staropruskiego niż do litewskiego, a ktoś inny sądzi, że jest na odwrót, to licząc podobieństwa … Czytaj dalej Praojczyzna Słowian cz. 4

Modła wieczorna (do Trzygłowa) – Georgigenes

Gdy niebo noc obleka, do ciebie się zwracam, Który pośrodku morza w podziemnej krainie Na złotym siadasz tronie i dusz przodków strzeżesz! Czuwaj, na czarnym koniu pędzący Trzygłowie, Gdy zamykam swe oczy, czoło do snu kładąc - Niech spokojny ów będzie i wolny od troski, Przez zmory i nocnice groźne niezmącony. Pozwól mi dniem minionym … Czytaj dalej Modła wieczorna (do Trzygłowa) – Georgigenes

Podanie o zmorach

Mory i morusy to już tak się urodzą, a morusów poznaje się, tak jak i ciatów (ciota), po brwiach w jedną linię złączonych, a czarnych. Dlatego też lud mówi: czarny jak morus. Są to pół ludzie, pół duchy, można by powiedzieć. Bo kiedy ich godzina nadejdzie (od północy aż do trzeciej godziny rano), to ciało … Czytaj dalej Podanie o zmorach

Modła poranna (do Dadźboga) – Georgigenes

Ognioskrzydły Dadźbogu, Wyraju strzegący, Dawco życia, śmiertelnych trosk opiekunie, Który ciemność przepędzasz i dzień niesiesz światu, Prośby mojej wysłuchaj i spojrzyj przychylnie! Niech twe promienie, synu przedwieczny Swaroga, Rozbudzają w mym sercu miłość do rzeczy pięknych, A myśl moja niech szuka tego, co szlachetne, I nie pożąda rzeczy niegodnych wyboru. Obym zawsze pamiętał, że zwać … Czytaj dalej Modła poranna (do Dadźboga) – Georgigenes

Praojczyzna Słowian cz. 3

PRAOJCZYZNA SŁOWIAN ZBIÓR WYPOWIEDZI pod redakcją WITOLDA MAŃCZAKA Źródło: http://www.staff.amu.edu.pl/~anthro/slavia/welcome.html Archeologia etniczna versus kulturowo-interpretacyjna Punkt wyjścia sporu - jak wynika z dotychczasowych wypowiedzi - sytuuje się w radykalnej odmienności kultur: okresu wpływów rzymskich i następującego po nim wczesnego średniowiecza. Skoro więc kultura materialna okresu rzymskiego była radykalnie inną od uznanej za słowiańską kultury materialnej wczesnego … Czytaj dalej Praojczyzna Słowian cz. 3

Pieśń żerców – Antoni Wacyk

Swaroże, Słowiański prawy Boże, Władyko nasz! Przyjm dary nasze krasne, Ukaż nam lica jasne I drużbą darz Swaroże, Tyś jest wolą co tworzy Wszechrzeczy byt! Żertwą, pieśnią - zdrawicą Sławim Cię, Czworolicy, Tyś Świętowit! Swaroże, Praojców naszych Boże, My ludem Twym, Chrobre z chrobrych Lucice Twoje nieśli stanice, Niesiem i my. Swaroże, Słowiańskie kędy morze, … Czytaj dalej Pieśń żerców – Antoni Wacyk

Praojczyzna Słowian cz. 2

PRAOJCZYZNA SŁOWIAN ZBIÓR WYPOWIEDZI pod redakcją WITOLDA MAŃCZAKA Źródło: http://www.staff.amu.edu.pl/~anthro/slavia/welcome.html Problem kontynuacji kulturowej pomiędzy starożytnością a wczesnym średniowieczem w świetle nowych materiałów ceramicznych z Wielkopolski Jedną z kwestii podnoszonych, rozważanych i dyskutowanych intensywnie od kilkudziesięciu już lat na gruncie archeologii polskiej w ramach dyskusji nad praojczyzną Słowian jest polemika dotycząca kontynuacji albo braku takiej kontynuacji, … Czytaj dalej Praojczyzna Słowian cz. 2

Główny Urząd Statystyczny czyli spis wyznawców z 2011 roku

Otrzymałem dzisiaj taką wiadomość od Głównego Urzędu Statystycznego z ilością rodzimowierców czy pogan wszelkiej maści podczas Narodowego Spisu Powszechnego w 2011 roku. Jak zostało zauważone, jest to grupa reprezentatywna, ale faktyczna. Warszawa, 16.02.2015 r. W nawiązaniu do e-maila z 03.02.2015 r. Departament Informacji przekazuje w załączeniu dane oraz informuje, że dane o przynależności wyznaniowej ludności Polski, podobnie … Czytaj dalej Główny Urząd Statystyczny czyli spis wyznawców z 2011 roku