Życie seksualne mężczyzn poza małżeństwem

Gwary to skarbnica niebanalnych określeń, nazw, często nieznanych dla osób mówiących tylko i wyłącznie językiem ogólnopolskim. Pewne sfery życia od zawsze otoczone były tabu, nie należało mówić o nich głośno. Zapraszamy na nowy cykl wpisów, czyli tabu w dialektach polskich.

Na pewno dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, że lista określająca kobietę źle prowadzącą się jest bardzo długa. Jednak liczba nazw dla mężczyzny wykraczającego poza ramy przyjętej obyczajowości jest dość nikła. Trudno nawet określić, czy występuje wśród nich jakiś jeden unikalny wyraz.
Czytaj dalej

Reklamy

Swaróg – Panteon

svarog-kemerovosud-vestul-siberieirusia
Swaróg jest jednym z najważniejszych bóstw słowiańskiego panteonu, bogiem słońca i nieba oraz patronem kowalstwa. Według XII-wiecznej ruskiej opowieści to właśnie on przekazał ludziom kleszcze kowalskie, umożliwiając wykuwanie żelaznych narzędzi i broni.

Jeszcze długo po chrystianizacji Słowianie darzyli słońce głęboką czcią, witając jego wschód pochyleniem głowy i modlitwą, zaś najświętszą przysięgą było klęcie się na słońce. Ślady kultu Swaroga przetrwały w licznych nazwach miejscowych na obszarze całej Słowiańszczyzny – m.in. Swarożyn, Swaroszyn czy Swarzędz w Polsce, połabski Swarzyn (obecnie Schwerin), czeskie Svárov czy Svařeň.

Wielu dopatruje się w Swarogu słowiańskiego demiurga, zwierzchnika pozostałych bogów, a jednocześnie deus otiosus – bóstwo bezczynne, nie ingerujące bezpośrednio w sprawy świata.

Czytaj dalej

Praojczyzna Słowian cz. 6

PRAOJCZYZNA SŁOWIAN
ZBIÓR WYPOWIEDZI pod redakcją WITOLDA MAŃCZAKA
Źródło: http://www.staff.amu.edu.pl/~anthro/slavia/welcome.html

Co językoznawca powiedzieć może o wczesnych dziejach Słowian

To, co w krótkich słowach zamierzam Państwu przedstawić, jest w zasadzie streszczeniem mej książki Wczesne dzieje Słowian w świetle ich języka, wydanej w roku 1991 przez Ossolineum i wznowionej w roku 1993 przez Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy. Tytuł książki miał zwrócić uwagę, że po pierwsze, nie mam ambicji rozstrzygania faktów tyczących odległej przeszłości, a po drugie, że zamierzam rozpatrywać problem wyłącznie na podstawie faktów językowych. Przystępując do pracy, miałam nadzieję, że dojdę do pełniejszych wniosków tyczących słowiańskiej etnogenezy, kończąc penetrację istniejącej literatury i własnych przemyśleń, z rozczarowaniem stwierdziłam, iż do wielu stawianych problemów odnieść się muszę z dużym sceptycyzmem.
Czytaj dalej

[Prasówka] Swastyka na parkingu dyskoteki (dwa artykuły)

Przypisek redakcji Słowianie i Słowianowierstwo:

Nazi-Swastika-symbol-on-flag-300x225To kolejne artykuły które są totalnym nieporozumieniem i sprowadzają wszystkie idee do jednego. Czyli to totalitaryzmu, do hitleryzmu. Dziennikarze zamiast tłumaczyć czym jest swastyka, zgadzać się z sensownym wytłumaczeniem właściciela to ciągle widzą w nim wojnę. A należy pamiętać że swastyka nazistowska wygląda tak jak na grafice obok. Inne wariacje nie mają podtekstu nazistowskiego, szczególnie jeżeli są wszelkie powody że dana osoba która wpadła na ten pomysł nie ma żadnych powiązań z tą ideologią. Czym innym jest zastosowanie takiej symboliki w takim miejscu, ale może prócz ścieżek od Czarnoksiężnika z Oz, Uszczęśliwiaczka miała  dać szczęście dla właściciela, aby miał coraz więcej pieniędzy.

W tej chwili są tylko dwa artykuły, ale prawdopodobnie będzie więcej i poszerzymy ten wątek o kolejne masakry dziennikarzy lub komentujących.

Czytaj dalej

[Prasówka] Skąd pochodzi nasz język? Od anatolijskich rolników czy pasterzy ze stepów dzisiejszej Ukrainy? Naukowcy się kłócą

[wyborcza.pl, Olga Woźniak, 26.02.2015 01:15, http://wyborcza.pl/1,75476,17484906,Skad_pochodzi_nasz_jezyk__Od_anatolijskich_rolnikow.html#BoxGWImg%5D

z17485635Q,Wieza-Babel--Pieter-Bruegel-starszy---Wedlug-BibliGdzie są korzenie języka praindoeuropejskiego – przodka wielkiej rodziny językowej – w tym polskiego? Czy roznieśli go po Europie pradawni rolnicy z Anatolii czy pasterze z ukraińskich stepów? Trwa spór.

Czytaj dalej

Praojczyzna Słowian cz. 5

PRAOJCZYZNA SŁOWIAN
ZBIÓR WYPOWIEDZI pod redakcją WITOLDA MAŃCZAKA
Źródło: http://www.staff.amu.edu.pl/~anthro/slavia/welcome.html

Archeologiczne rekonstrukcje procesu etnogenezy Słowian a ustalenia antropologii fizycznej

Problem etnogenezy Słowian budził i nadal budzi duże zainteresowanie badaczy reprezentujących różne dziedziny antropologii ogólnej. Wywołuje on także bardzo ożywione dyskusje, prowadzone w ramach danej dziedziny lub między przedstawicielami różnych dziedzin nauk historycznych, biologicznych, społecznych itp. W chwili obecnej obserwujemy bardzo nasiloną dyskusję pomiędzy archeologami, którzy toczą ostry spór na temat etnogenezy Słowian. Uważam, że spór ten tylko pośrednio dotyczy problemu etnogenezy Słowian. Jest to spór głównie o to, jak uprawiać współczesną archeologię, czy może lepiej prahistorię. Jest to spór o to, jakie należy przyjmować metodologiczne podstawy analizy źródeł archeologicznych, jak budować ujęcia syntetyczne i analityczne, a następnie, jak łączyć bądź weryfikować uzyskiwane informacje z wynikami innych dyscyplin badających społeczeństwa pradziejowe i wczesnohistoryczne. Z tego też powodu antropolodzy fizyczni – oraz jak sądzę także inni przedstawiciele dyscyplin tradycyjnie współpracujących z archeologią – jako odbiorcy wyników badań i ustaleń dokonywanych na gruncie archeologii są zainteresowani tym, w jakim kierunku zmierza współczesna archeologia, jak te zmiany mogą ułatwić wzajemną współpracę.
Czytaj dalej

Zaśpiew do Jarowita – Georgigenes

Czcigodny boże, władco wiosny, który złotą
Dzierżysz w prawicy tarczę, młodością potężny,
Serce podziwiać każe bezmierne twe dary,
Które rozdajesz hojnie, mrozy przeganiając!
Oglądam w ten kwietniowy dzień przyjemnie ciepły,
W niebo zwróciwszy oczy, ptactwo, co z Wyraju
Powraca i dla ciebie pieśń niebiańską śpiewa,
Gdy wśród niw zbożorodnych przechadzasz się dumnie –
Wszystko szepce twe imię, twoje czci zwycięstwo…

Niby w śniegu spisane, niech stopnieją kłamstwa
W promieniach tarczy złotej, co błyszczy wysoko –
Wiecznie nie będą cienie nad ziemią zalegać,
A niezłomnie wyryte wspomnienia nie zginą…
Tego świtu wyglądam, panie Wołogoszczy,
Pozdrawiam twoje imię, grodu Brzeżan stróżu.