Demonologia słowian

Słowianin czcił nie tylko bogów typu Swarożyc, należacego do tzw. bóstwa wyższego rzędu, ale także szereg licznych innych istot róznie nazywanych. Im to właśnie poświęcił pracę "Kultura ludowa Słowian" Karol Muszyński. Według jego definicji demon to "mityczna istota człekoształtna (wyjątkowo też zoomorficzna, lecz w takim wypadku wyraźnie wywodząca sie od duszy człowieka i ukazująca się … Czytaj dalej Demonologia słowian

Obrzędy i święta

Święta, które obchodzili nasi przodkowie odbywały się zwykle o stałych porach każdego roku. Miało to związek z gospodarką rolną i pasterską. Człowiek uzależniony wtedy od przyrody starał się w przełomowych jej momentach urządzać obrzędy aby zapewnić sobie pomyślność sił przyrody. Często zwyczaje zostały przekształocne i włączone do świąt chrześcijańskich.1 Idąc chronologicznie według roku pierwszym świętem po Nowym roku obchodzonym przez … Czytaj dalej Obrzędy i święta

Miejsca I Obiekty Kultu

Miejsca kultowe Słowian można lokalizować w oparciu o przekazy źródłowe, jednak w większości przypadków naukowcy dysponują jedynie późnymi legendami, rzadko nawiązującymi do realnej przeszłości. Znacznie większe znaczenie mają badania archeologiczne, pozwalające odnajdywać ślady świątyń bądź innych konstrukcji kultowych. Słowianie za święte uznawali miejsca spełniające odpowiednie warunki przyrodnicze - najczęściej była to góra ze starym drzewem … Czytaj dalej Miejsca I Obiekty Kultu

Panteon Słowiańskich Bogów

Nikt nie jest pewien, kto był głównym Bogiem Słowian, ponieważ nasi przodkowie przestawiali Jedynego Boga pod wieloma postaciami. Najbardziej "popularnymi" imionami były Perun oraz Świętowit. W związku z tym, iż nazwa Perun pochodzi od pioruna, większość naukowców uznaje właśnie Peruna jako głównego Boga. Tak więc najogólniej powiedzieć można, iż Perun (lub Świętowit) był znany w … Czytaj dalej Panteon Słowiańskich Bogów

Zew Wszechsłowiański

SŁUDZY CIEMNYCH SIŁ, WON Z NASZEJ ŚWIĘTEJ SŁOWIAŃSKIEJ ZIEMI (Zew Wszechsłowiański). Był czas, gdy zdawało się, że rozlany szeroko na olbrzymich przestrzeniach od Peloponezu po Jutlandię żywioł słowiański decydować będzie o obliczu Europy. Sławę Trygława śpiewały nie tylko fale Bałtyku. Kamienne twarze dumnego bożyca patrzyły również ze szczytów Karkonoszy w modrą toń Jadranu, Adriatyckiego morza. Nie … Czytaj dalej Zew Wszechsłowiański

Po co człowiekowi powrót do Słowiańskiej rodowej tradycji?

Po pierwsze jest to ważne dlatego, że on w ten sposób łączy się ze swoimi rodowymi korzeniami. Dokładnie tak jak dąb nie może żyć z gałęziami wierzby tak też palma nie może żyć z gałęziami dębu. Wychodząc z takiego założenia, gdy nie mamy rodowej tradycji – nie mamy rodowych korzeni. Powrót do rodowej tradycji to przywrócenie … Czytaj dalej Po co człowiekowi powrót do Słowiańskiej rodowej tradycji?

Bogowie Słowian – Perun

Etymologia nazwy bóstwa stała się przedmiotem intensywnych badań językoznawczych, które ujawniły, że jest to wyraz złożony z rdzenia per- i przyrostka -un, co stanowi nomen agentis, czyli miano osoby sprawującej czynność określoną rdzeniem wyrazu. Według obecnych ustaleń nazwa bóstwa nie została utworzona z wyrazu pospolitego „piorun”, który obecnie zachował się tylko w polszczyźnie. Rdzeń *per- … Czytaj dalej Bogowie Słowian – Perun

Motyw kobiecości w sławiańskiej duchowości.

Badacze sławiańskiej duchowości w swoich badaniach historycznych i antropologicznych, dają nam do zrozumienia, że kultura duchowa naszych przodków miała postać swoistej – gradualistycznej (posługując się terminologią typowo filozoficzną) struktury, na którą składają się poszczególne symboliczne elementy tworzące jedną całość. W taki sposób Sławianie opisywali otaczający nas świat, człowieka, jego rolę na ziemi, czy też ogólną … Czytaj dalej Motyw kobiecości w sławiańskiej duchowości.

Czas dla słowiańskiej cywilizacji ducha

Profesor Andrzej Piskozub w zakończeniu swojej książki “Czasoprzestrzeń cywilizacyjna”, mówi rzecz interesującą: “Dopiero nadchodząca cywilizacja postindustrialna stwarza warunki dla realizacji słowiańskiej myśli dziejowej; brak zmysłu państwowego, piętnowany od ponad tysiąclecia jako organiczna wada Słowian, staje się cnotą w nowych warunkach więzi społecznej, kiedy nie odgórna przemoc władzy, lecz oddolne, samorządne jej formowanie stawać się poczyna … Czytaj dalej Czas dla słowiańskiej cywilizacji ducha

Odkrywanie słowiańskich korzeni

Każdy kto pragnie odkrywać słowiańskie korzenie; poznać i zrozumieć obrzędy, wiedzę, kosmologię, symbolikę, światopogląd, wiarę i bogów Praprzodków napotyka na pozornie ogromne przeszkody w postaci skąpych źródeł rzetelnej wiedzy o naszych dziejach, gdyż źródła, które oficjalnie są dostępne w zdecydowanej większości pochodzą od ludzi, którzy z niesłychaną skrupulatnością niszczyli tą wiedzę z premedytacją skazując ją … Czytaj dalej Odkrywanie słowiańskich korzeni